Archeolog jest jednostką, jaka zajmuje się odwzorowywaniem zdarzeń z dawnych czasów. Archeolog prowadzi między innymi wykopaliska badawcze, monitoruje prace budowlane, prowadzi księgę powiązaną z doświadczeniami. Osoba będąca w tym zawodzie bada wykopaliska i zabytki, jakie są własnością publiczną lub w prywatnych rękach.

Usługi archeologiczne

Żeby być archeologiem, należałoby ukończyć studia archeologiczne (archeologia jest obleganym kierunkiem studiów). Studiowanie archeologii trwa 5 lat, zaś po ich skończeniu otrzymuje się tytuł magistra. Praca może znajdować się na obszarze państwa lub
poza Polską. Nie bywają to komfortowe warunki działalności. Bywa to fach przez dużo godzin na zewnątrz, w gorącu, mrozie oraz niesprzyjających okolicznościach sanitarnych. Postać będąca na tym stanowisku winna być dyspozycyjna. Praca wiąże się z podróżami. Archeolog musi być wyposażonym w wiedzę historyczną jak i sprecyzowane kompetencje (geodezyjne, kartograficzne). Sporo badań prowadzonych jest za sprawą sprofilowanej aparatury. Jednostka pracująca na tym stanowisku musi umieć użytkować specjalistyczny sprzęt. Istota pracy jest zależny od branży oraz punktu zaangażowania. Usługi archeologiczne mają mozliwości mieścić koordynację wykopalisk w rozmaitych położeniach, zabezpieczenie znalezionych znalezisk, spis działań wykopaliskowych. Archeolog ma możliwość wykonywać pracę dodatkowo w murach uniwersytetu, w muzeach a takżeorganizacjach związanych z ochroną zabytków. Wypłaty w tym zawodzie bywają ciężkie do stwierdzenia. Ich wielkość zależy od położenia jak i charakteru wykonywanej pracy. Archeologowie często bywają angażowani poprzez firmy indywidualne, które realizują wykopy pod budowę. Praca na uczelni połączona może być z uzyskiwaniem stopni naukowych. Najpierw zarobek zaczyna się od najniższej krajowej. Tak samo formują się płace w organizacjach ochrony dóbr kultury. Zarobki rosną wspólnie z stażem pracy a także awansem na lepsze stanowisko.